ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije provodi mjere hitne medicinske pomoći i osigurava prijevoz oboljelih, stradalih i ozlijeđenih u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu i pruža medicinsku pomoć za vrijeme prijevoza.

KONTAKTEDUKACIJSKO SIMULACIJSKI CENTAR

HITNA MEDICINSKA SLUŽBA

Timove hitne medicinske službe čine visoko motivirano i educirano medicinsko osoblje opremljeno vrhunskom opremom i vozilima. Zbrinjavaju naglo oboljele i ozlijeđene osobe te osiguravaju prijevoz u bolnicu radi konačnog zbrinjavanja. U slučaju iznenadne nesreće ili naglog narušenog zdravlja nazovite hitnu medicinsku službu na broj 194..

EDUKACIJSKO SIMULACIJSKI CENTAR

Edukacijsko simulacijski centar Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije radi na novim saznanjima i vještinama zbrinjavanja naglo oboljelih i ozlijeđenih osoba kako na području Karlovačke županije tako i cijele regije. Svakodnevno radimo na poboljšanju učenja i prihvaćanja novih ideja iz hitne medicine.

MEDICINSKO PRIJAVNO DOJAVNA JEDINICA

Kada je izravno ugrožen život ili teško narušeno zdravlje pozovite broj 194. Razgovarajte mirno i razgovijetno, ne prekidajte poziv dok vam to dispečer ne kaže. Precizno opišite gdje se nalazite i što se dogodilo. Ostavite podatke. Pružite pomoć do dolaska tima HMS-a.
Kada pozvati 194 i kako razgovarati s dispečerom?

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije pokriva 3622 km2 i obuhvaća: Karlovac, Ogulin, Duga Resu, Slunj, Vojnić i Ozalj i 142 000 stanovnika.

Timovi hitne medicinske službe smješteni su u Karlovcu i ispostavama:

Karlovac

adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Duga Resa

adresa: Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa

Ogulin

adresa: Bolnička 38, 47300 Ogulin

Slunj

adresa: Plitvička ulica 18 a, 47240 Slunj

Josipdol

adresa: Ogulinska 12, 47303 Josipdol

Ozalj

adresa: Kolodvorska 2, 47280 Ozalj

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije provodi mjere hitne medicinske pomoći i osigurava prijevoz oboljelih, stradalih i ozlijeđenih u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu i pruža medicinsku pomoć za vrijeme prijevoza.

KONTAKTEDUKACIJSKO SIMULACIJSKI CENTAR

HITNA MEDICINSKA SLUŽBA

Timove hitne medicinske službe čine visoko motivirano i educirano medicinsko osoblje opremljeno vrhunskom opremom i vozilima. Zbrinjavaju naglo oboljele i ozlijeđene osobe te osiguravaju prijevoz u bolnicu radi konačnog zbrinjavanja. U slučaju iznenadne nesreće ili naglog narušenog zdravlja nazovite hitnu medicinsku službu na broj 194.

EDUKACIJSKO SIMULACIJSKI CENTAR

Edukacijsko simulacijski centar Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije radi na novim saznanjima i vještinama zbrinjavanja naglo oboljelih i ozlijeđenih osoba kako na području Karlovačke županije tako i cijele regije. Svakodnevno radimo na poboljšanju učenja i prihvaćanja novih ideja iz hitne medicine.

MEDICINSKO PRIJAVNO DOJAVNA JEDINICA

Kada je izravno ugrožen život ili teško narušeno zdravlje pozovite broj 194. Razgovarajte mirno i razgovijetno, ne prekidajte poziv dok vam to dispečer ne kaže. Precizno opišite gdje se nalazite i što se dogodilo. Ostavite podatke. Pružite pomoć do dolaska tima HMS-a.
Kada pozvati 194 i kako razgovarati s dispečerom?

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije pokriva 3622 km2 i obuhvaća: Karlovac, Ogulin, Duga Resu, Slunj, Vojnić i Ozalj i 142 000 stanovnika.

Timovi hitne medicinske službe smješteni su u Karlovcu i ispostavama:

Karlovac

adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Duga Resa

adresa: Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa

Ogulin

adresa: Bolnička 38, 47300 Ogulin

Slunj

adresa: Plitvička ulica 18 a, 47240 Slunj

Josipdol

adresa: Ogulinska 12, 47303 Josipdol

Ozalj

adresa: Kolodvorska 2, 47280 Ozalj

Skip to content