Služba hitne medicinske pomoći zbrinjava 74 000 stanovnika grada i prigradskih naselja. Prema HZZO-u ima ugovorenih 7 timova s liječnikom, pet timova sanitetskog prijevoza i pet djelatnika u prijavno dojavnoj jedinici.

Provodi se kontinuirana edukacija liječnika, medicinskih tehničara, vozača, stažista svih profila, učenika te službi s kojim usko surađujemo: Javna vatrogasna postrojba, Prometna postaja MUP-a, Gorska služba spašavanja, Crveni križ grada Karlovca.

Centar za edukaciju opremljen je modernim sredstvima za prezentaciju kao i modelima za uvježbavanje hitnih postupaka.

Godine 2002. počinju se uređivati novi prostori na sadašnjoj adresi Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, V. Mačeka 48, na Dubovcu.