Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije je registriran pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, stalna služba u Karlovcu pod nazivom Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, sa sjedištem u Karlovcu, Dr. Vladka Mačeka 48.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije provodi mjere hitne medicinske pomoći i osigurava prijevoz oboljelih, stradalih i ozlijeđenih u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu i pruža medicinsku pomoć za vrijeme prijevoza.

Edukacijsko simulacijski centar

Edukacijsko simulacijski centar Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije radi na novim saznanjima i vještinama zbrinjavanja naglo oboljelih i ozlijeđenih osoba kako na području Karlovačke županije tako i cijele regije. Svakodnevno radimo na poboljšanju učenja i prihvaćanja novih ideja iz područja hitne medicine.

Karlovac

adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Duga Resa

adresa: Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa

Ogulin

adresa: Bolnička 38, 47300 Ogulin

Slunj

adresa: Plitvička ulica 18 a, 47240 Slunj

Josipdol

adresa: Ogulinska 12, 47303 Josipdol

Ozalj

adresa: Kolodvorska 2, 47280 Ozalj

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije pokriva 3622 km2 i obuhvaća: Karlovac, Ogulin, Duga Resu, Slunj, Vojnić i Ozalj i 142 000 stanovnika.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije  ima ugovoreno:

34 timova T1

5 timova T2

 

Predmet poslovanja/djelatnosti

 • Provođenje mjera hitne medicine na području jedinice područne (regionalne) samouprave
 • Osiguravanje suradnje u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave
 • Organiziranje i osiguravanje popunjavanja mreže timova na području jedinice područne (regionalne) samouprave
 • Osiguravanje provedbe utvrdenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika
 • Provodenje standarda hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu
 • Osiguravanje provedbe standarda kvalitete rada te predlaganje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti
 • Sudjelovanje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodenje stručnih i znanstvenih istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu
 • Provodenje aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine
 • Prikupljanje podataka i vodenje registara iz područja hitne medicine za jedinicu područne (regionalne) samouprave, te njihovo prosljedivanje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu
 • Planiranje, organiziranje i sudjelovanje u obrazovanju stanovnistva iz područja hitne medicine na svom području
 • Suradivanje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti
 • Planiranje i sudjelovanje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu
 • Obavljanje i drugih poslova iz područja hitne medicine za potrebe jedinice područne (regionalne) samouprave.