Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije pokriva 3622 km2 i obuhvaća: Karlovac, Ogulin, Duga Resu, Slunj, Vojnić i Ozalj i 142 000 stanovnika.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije ima ugovoreno:

  • TIM 1 =   34
  • TIM 2 =    5

 

Bez hitnjaka,  nema ni hitne