Preuzmite ili pogledajte dokumente javne nabave

Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za 2013. god.
Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za 2013. 1. izmjena
Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za 2013. 2. izmjena
Registar ugovora za 2013. god.