Pravilnik o sigurnosti informacija i postupanju s osobnim pOdacima
Politika o zaštiti osobnih podataka i privatnosti
Zahtjev za izmjenu ili dopunu osobnih podataka
Prigovor na obradu osobnih podataka
Zahtjev za brisanje osobnih podataka
Zahtjev za prenosivost osobnih podataka
Izjava o povjerljivosti
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Zahtjev za ograničenje osobnih podataka
Zahtjev za pristup osobnim podacima
Privola