Dodijeljeni novi prostori hitnoj

ambulantaOdlukom, tadašnjeg Radničkog savjeta Medicinskog centra “Dr. Dragomir Drakulić Puba”, 1978. godine dodijeljene su prostorije Hitnoj medicinskoj pomoći u Marinkovićevoj ulici br. 8. Hitna je tim činom dobila dvadesetak prostorija u kojima se nalazila sve do 2000 godine kada seli  na Dubovac. Dobivena je ambulanta s dva boksa i čekaonicom, suvremeno opremljena prijavno dojavna jedinica, prostorija za biblioteku, prostorije za edukaciju djelatnika te prostorije za dnevni i noćni boravak dežurnog osoblja. Hitna medicinska pomoć tada biva znatno opremljena. Hitna medicinska pomoć Karlovac 1979. godine dobiva Majsku nagradu grada Karlovca, u povodu 06. maja, Dana oslobođenja.