Aktualna javna nadmetanja

Objava 2020/S 0F2-0005521 – “Obavijest o nadmetanju”, za postupak VOZILO HITNE MEDICINSKE POMOĆI (1 komad)

Obavijest o nadmetanju

Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije je objavio "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Izvođenje završnih obrtničkih i instalaterskih radova na uređenju prostora u svrhu proširenja kapaciteta Edukacijsko simulacijskog centra u Karlovcu, broj objave:...

Skip to content