Aktualna javna nadmetanja

Obavijest o nadmetanju za postupak “Vozilo hitne medicinske pomoći”

Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije je objavio "Obavijest o nadmetanju" za postupak: VOZILO HITNE MEDICINSKE POMOĆI (1 komad), broj objave: 2019/S 0F2-0010345. Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte...

Obavijest o nadmetanju za postupak: motorni benzin i loživo ulje

Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije je objavio "Obavijest o nadmetanju" za postupak: MOTORNI BENZIN I LOŽIVO ULJE, broj objave: 2018/S 0F2-0034023. Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst...