22. sjednica upravnog vijeća

Upravno vijeće Broj : 01-16-09/01 Karlovac, 18. veljače 2016. Na temelju članka 24. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije s a z i v a m za 25. veljače 2016. godine 22. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu...