Nabava suvremenih vozila i opreme za edukaciju

Početkom ovog razdoblja sklopljen je Samoupravni sporazum o financiranju razvoja HMP u Karlovcu. Potpisnici sporazuma su bili Skupština općine Karlovac, OZ Croatia, OZ Dunav, SIZ za lokalne ceste i SIZ zdravstveog osiguranja.

Karlovac je od davnina bio važno prometno središte a potom i značajan industrijski centar. Kroz njega prolaze magistralni pravci za Zagreb, Split, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu. Stoga se kao neminovnost nametnula potreba da sve magistralne ceste i ostale prometnice na tom području, uključujući i općinu Karlovac, pokriva Hitna medicnska služba. Tada, Hitna medicinska služba Karlovac medicinski zbrinjava i pet općina iz Zajednice općine Karlovac, a to su Ozalj, Duga resa, Slunj, Vojnić i Vrginmost. U hitnim intervencijama i prijevozima Služba zbrinjava više od 80 000 stanovnika općine Karlovac.

Sredstvima koji su dali potpisnici sporazuma, koji je trajao od 1979 – 1985. godine, izgrađeni su i opremljeni suvremeni garažno-servisni prostor te kupljena dva sanitetska vozila sa standardnom opremom. U garažni prostor, koji je izgrađen i opremljen 1981. godine, može se istodobno smjestiti 15-20 vozila.

Od 1985. godine nabavljaju se suvremena sanitetska vozila Cimos Citroen i to vozila za neodložnu pomoć, sanitetski prijevoz do vozila za zbrinjavanje hitnih stanja i reanimaciju. Oprema u vozilima je znatno poboljšana. Istodobno je opremljena i ambulanta HMP a sprovedena je i edukacija osoblja.

U prijavno dojavnu jedinicu postavljen je jedan od najmodernijih dispečerskih sustava u Jugoslaviji u siječnju 1989. godine.