Preuzmite ili pogledajte dokumente javne nabave

Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za 2016. god.
Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za 2016. god. 1. izmjena
Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za 2016. god. 2. izmjena
Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za 2016. god. 3. izmjena
Registar ugovora 2016. - Javna nabava