Statut Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije
Specijalističko usavršavanje doktora medicine iz hitne medicine
Odluka o proceduri naplate prihoda
Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu
Popis dokumentarnog gradiva
Pravila o upravljanju dokumentarnim gradivom Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije
Rješenje Državnog arhiva u Karlovcu