Preuzmite dokumente u PDF formatu…

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu csv
Odluka o ustrojavanju kataloga informacija
Katalog informacija
Zahtjev za pristup informacijama
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

Osoba za nepravilnosti u Zavodu za  hitnu medicinu Karlovačke županije: Valentina Suratlić, mag. iur.

Kontakt podaci osobe za nepravilnosti:
Telefon: 047/ 804-016
E-mail: pravnasluzba@zzhm-kz.hr

Original dokument u prilogu:

odluka o osobi za nepravilnosti

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu