Preuzmite dokumente u PDF formatu…

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu csv
Odluka o ustrojavanju kataloga informacija
Katalog informacija
Zahtjev za pristup informacijama
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju povjerljive osobe
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu