Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske  (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni zzhm-kz.hr

Stupanj usklađenosti

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim.

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. 

Ova je izjava sastavljena 23.06.2020.  temeljem samoprocjene koju je proveo Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije. 

Izjava je zadnji put preispitana 08.09.2020. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije radi o otklanjanju uočenih nesukladnosti.

Nepristupačan sadržaj

Neki dokumenti u pdf formatu nisu nastali iz originalnog dokumenta već su skenirani kao slike pa nisu vidljivi čitačima.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Zavodu za hitnu medicine Karlovačke županije možete dobiti povratne informacije informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti službeniku Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije

  • telefonom na broj: +385 47 80 40 16
  • emailom na adresu: pravnasluzba@zzhm-kz.hr
  • poštom na adresu: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, 47000 Karlovac

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt:

Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19, 10000 Zagreb

Tel: 01 4609 041

Fax: 01 4609 096

E-mail: ppi@pristupinfo.hr

www.pristupinfo.hr