Prim. dr. sc.. Josip Žunić (predsjednik)

Mario Vrabac, dr. med. spec. hitne medicine

Ivana Rumenović, mag. novinarstva

Zoran Sabljarić, dipl. ing. šumarstva

Nevio Mavrović, bacc. med. tech.

 

Uvid u zaključke i odluke Upravnog vijeća moguće je dobiti upitom službeniku za informiranje Zavoda.

logo_divi_theme
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48

poštanski broj: 47000

grad: Karlovac

tel. 047 804 032