1990. god.

Karlovački Medicinski centar “Dr. Dragomir Drakulić Puba” od 01. siječnja 1990.god. konstituiran je kao jedinstveno poduzeće s tri radne jedinice (Primarna zdravstvena zaštita, Bolnica i Zajedničke službe). U sklopu Primarne zdravstvene zaštite nalazi se Služba hitne medicinske pomoći.

Službu HMP Karlovac sačinjava nekoliko jedinica. To su: prijavno dojavna jedinica (dispečerski centar), ambulanta, terenski timovi (hitne intervencije, neodložna pomoć i sanitetski prijevozi), prostorni kapaciteti za medicinsko, tehničko, administrativno i rukovodno osoblje, te garažno-servisni prostor. U službi tada ima zaposlenih 54 djelatnika.

Timovi koji zbrinjavaju hitna stanja (prvi stupanj hitnosti) rade 24 sata tokom cijele godine u velikom sanitetskom vozilu. U timu djeluju liječnik, medicinski tehničar i vozač. U timu za neodložnu pomoć, također je isti sastav ali oni na terenu izlaze na drugi i treći stupanj, a po potrebi obavljaju i hitna stanja. Rade s istim radnim vremenom. Tim za sanitetske prijevoze također radi 24-satno radno vrijeme tokom cijele godine, a u timu se osim bolničara nalazi i vozač. Dva tima voze vanjske sanitetske prijevoze (07:00-15:00) tokom cijele godine. Jedan tim za sanitetske prijevoze nalazi se u Krnjaku (oko 20 km od Karlovca na magistralnom pravcu za srednji i južni jadran). Po potrebi, u taj tim uskače liječnik iz ambulante u Krnjaku.

Šef službe i glavna sestra rade radnim danima u vremenu od 7:00-15:00.

Služba hitne medicinske pomoći raspolaže s oko 800 kvadratnih metara prostora. Od toga je 300 metara medicinskog prostora. Medicinski prostor se sastoji od 16 prostorija (ambulanta s dva boksa, prijavno dojavna jedinica, prostorije za dnevni i noćni boravak liječnika, tehničara i vozača, prostorije za rukovodeći kadar, biblioteka i prostor za edukaciju).

Tehnički dio prostora sastoji se od garažnog prostora za 15-20 vozila, servisne radionice za manje i srednje popravke te praonice za sanitetska vozila. U tom dijelu se nalaze i tri startna boksa za timove hitne medicinske pomoći.

Edukacija

U sklopu hitne medicinske pomoći već niz godina postoji program uvađanja u rad liječnika, medicinskih tehničara i sestri, vozača, liječnika stažista. Dio obuke provodi se u prostorijama za trening reanimacije gdje se na pet lutaka obavljaju vježbe kardiopulmonalne reanimacije, primjena kisika, endotrahealna intubacija i upotreba defibrilatora.

Školovanju liječnika i ostalih kadrova posvećuje se izuzetna pažnja, naravno u skladu s mogućnostima. Do sad je pet sestara završilo višu medicinsku školu, jedan liječnik je završio postdiplomski studij i magisterij iz urgentne medicine.

1989. godine Hitna medicinska služba je obavila 8000 ambulantnih pregleda, 4400 liječničkih intervencija u prvom stupnju hitnosti, 6000 liječničkih intervencija u drugom i trećem stupnju hitnosti te više od 10000 lokalnih i vanjskih prijevoza.

HMP se financira iz sredstava SIZ-a zdravstva općine Karlovac te ostalih SIZ-ova za čije osiguranike obavlja intervencije.  U pogledu dodatnih izvora financiranja, u proteklih 10 godina, znatna sredstva su dobijena potpisivanjem Samoupravnog sporazuma o razvoju HMP, zatim iz budžeta općine, Fonda za ONO i drugih izvora.

Oprema

Svaki liječnik u opremi ima dvije torbe, klasičnu liječničku torbu i ampularij za lijekove. Tehničar ima jednu veću torbu sa svim potrebnim zavojnim materijalima, imobilizacijskim sredstvima i slično.

Ambulanta je opremljena defibrilatorom, EKG-om, kompletima za reanimaciju “AMBU” i “VITELOGRAPH”, mobilnim aparatima za kisik, infuzione tekućine, kompletom za ORL, kompletom za male i srednje obrade rane, antišok kompleti, kompleti za konikotomiju, za porod, te zavojni materijal.

U prijavno dojavnoj jedinici koja spada među najsuvremenije u Jugoslaviji postoji radni pult s ugrađenim telefonima, primopredajnicima za povezivanje s timovima na terenu i s ulazom u bolnicu, s ozvučenjem svih medicinsko-tehničkih prostorija hitne medicinske pomoći s mogućnošću radio-telefonskog povezivanja sa Centrom za uzbunjivanje te sa registrafonom koji registrira sve razgovore koji se vode u prijavno dojavnoj jedinici. Postoji i agregat s daljinskim upravljačem koji služi za opskrbu električnom energijom u slučaju nestanka električne energije.

HMP tada ima 15 suvremeno opremljenih sanitetskih vozila s UKV vezom.

U 1990. godini imali smo više od:

pregleda u ambulanti

liječničkih intervencija prvog stupnja

liječničkih intervencija drugog i trećeg stupnja

lokalnih i vanjskih prijevoza