Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za 2023.g. i projekcije za 2024. i 2025.g.
Financijsko izvješće za razdoblje 01. siječanj do 31. prosinac 2021.
Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za razdoblje 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021.
FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije od 01.01.2020. - 31.12.2020. godine
Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu.
Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za razdoblje siječanj do rujan 2020.g.
Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZZHMKZ ZA 2019. GODINU
III. izmjena Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za 2019. godinu
Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.
Financijski izvještaj ZZHMKZ za 2018. godinu
Financijski plan 2018. i projekcije 2019., 2020.
Financijski izvještaj ZZHMKŽ 01.01. - 31.01.2017.
Financijski plan 2016.
Financijski izvještaj ZZHMKZ 01.01. - 31.12.2016.
Financijski izvještaj ZZHMKZ 01.01. - 31.12.2015.