FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZZHMKZ ZA 2019. GODINU
III. izmjena Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za 2019. godinu
Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.
Financijski izvještaj ZZHMKZ za 2018. godinu
Financijski plan 2018. i projekcije 2019., 2020.
Financijski izvještaj ZZHMKŽ 01.01. - 31.01.2017.
Financijski plan 2016.
Financijski izvještaj ZZHMKZ 01.01. - 31.12.2016.
Financijski izvještaj ZZHMKZ 01.01. - 31.12.2015.