Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije u suradnji sa Patronažnom službom Doma zdravlja Karlovac organiziralo je predavanje na temu “Hitna stanja u dječjoj dobi”. Predavanje je bilo namijenjeno članicama Grupe za potporu dojenju koje se svaki mjesec okupljaju u prostorijama Doma zdravlja.