Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

je objavio “Obavijest o nadmetanju”

za postupak: Motorni benzin i dizel gorivo,

broj objave: 2018/S 0F2-0001118.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1441901