Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije aktivno je sudjelovao na 4. Kongresu hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem održanom u Vodicama od 25 – 28.04.2018. godine. Kongres je organiziran u organizaciji HLZ-Hrvatskog društva za hitnu medicinu i Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine.

Učesnici na kongresu:

Mario Vrabac, dr. med. spec. hitne med., Gordana Kranjec, dr. med. spec. hitne medicine – predavanje “Ishod kardiopulmonalne reanimacije u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije”

Perica Vucelić, bacc. med. tech.  – radionica “Porod”

Miljenko Gvožđak, med. teh. – radionica “Brza intubacija u slijedu”

Matea Šeketa, dr. med., Dunja Lukačević, dr. med., Mario Vrabac, dr. med. spec. hitne med., Miljenko Gvožđak, med. teh. – predavanje “Morfij u akutnom plućnom edemu – da ili ne?”