Opća bolnica Karlovac i Hrvatski liječnički zbor Podružnica Karlovac u suradnji s Veleučilištem organizirali su 42. karlovačke zdravstvene dane. Nekad Svibanjski, a sad Karlovački zdravstveni dani u znaku su covida, odnosno tema je funkcioniranje karlovačkog zdravstva u uvjetima pandemije.

Izlaganje o radu Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije u vrijeme Covida-19 prezentirao je Perica Vucelić, mag. med. techn., a prezentaciju “Nove tehnologije u vrijeme pandemije” izlagao je Miljenko Gvožđak, bacc. med. techn.