Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije organizira tečaj “Brze intubacije u slijedu” 19. ožujka  2018. godine u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Rapid Sequence Intubation (RSI) definira se kao brza, gotovo simultana primjena potentnog sedativa i primjena neuro-muskularne blokade kako bi olakšali intubaciju i smanjili rizik aspiracije te moguće ozljede bolesnika.

Održavanje i osiguravanje dišnog puta je najviši prioritet u zbrinjavanju kritičnih i naglo oboljelih osoba. Kada je potrebno, iskusna osoba treba izvesti napredne postupke na dišnom putu brzo i učinkovito u cilju konačnog uspostavljanja dišnog puta, pritom moguće komplikacije svesti na najmanju moguću mjeru. Metoda zbrinjavanja dišnog puta mora biti izvedena brzo i uspješno, kompromitacija dišnog puta ne dopušta odgodu. Kompromitirani dišni put najčešći je uzrok smrti ili pogoršanja stanja oboljele osobe.

S tim razlogom je i izrađen ovaj program tečaja za liječnike i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe gdje će zajedno i timski moći uvježbavati postupke RSI-a. 

Tim hitne medicinske službe koje izvodi postupak mora poznavati i imati opremu koja je potrebna, vladati vještinama procjene bolesnika i intubacije, poznavati lijekove koji će se primjenjivati a to će se naučiti u ovom modularnom tečaju zbrinjavanja dišnog puta odraslih osoba. Polaznici moraju posjedovati znanja i vještine zbrinjavanja dišnog puta i primjene transportnog mehaničkog ventilatora. da bi mogli pristupiti tečaju.

Da bi ste uspješno završili tečaj morate ovladati znanjem i vještinama sljedećih tema koje su ključne za RSI:

  • Indikacije i kontraindikacije za provođenje RSI tehnike
  • Priprema pacijenta i opreme
  • Anatomija dišnog sustava i procjena dišnog puta
  • Procjena dišnog puta
  • Zbrinjavanje dišnog puta
  • Farmakologija u RSI-u
  • Postupak RSI-a
  • Dokumentacija/osiguranje kvalitete

Tečaj će sadržavati praktični i pismeni ispit a uspješno položenim tečajem smatrati će se pozitivan rezultat oba ispita.

Broj polaznika je ograničen na 10 polaznika prema redoslijedu prijave i uplaćene kotizacije. Kotizacija iznosi 700,00 kn za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare.

Račun za uplatu kotizacije IBAN: HR8523400091110493596

Prilikom plaćanja kotizacije molimo da navedete svoje ime u opisu plaćanja na uplatnici.

Prijave za tečaj molimo da šaljete na email nastavni-centar@zzhm-kz.hr , više informacija o tečaju možete dobiti na broj +385 95 33 44 666, kontakt osoba: Miljenko Gvožđak

vrijeme:

program

08:30 – 08:45

registracija

08:45 – 09:00

uvod u tečaj

09:00 – 09:45

indikacije , kontraindikacije, rizik

09:45 – 10:15

priprema pacijenta i opreme

10:15 – 10:30

pauza

10:30 – 11:15

priprema i izbor lijekova

11:15 – 11:45

algoritam RSI

11:45 – 12:45

vježbe intubacije, otežana intubacija (rad u dvije grupe)

12:45 – 13:30

pauza za ručak

13:30 – 14:00

lijekovi u RSI radionica

14:00 – 14:30

demonstracija i analiza

14:30 – 14:50

pauza za kavu

14:50 – 18:00

radionice RSI

18:00 – 18:30

pismeni ispit

18:30

podjela potvrdnica i završetak tečaja