Cijepljenje je jedna od najefikasnijih javnozdravstvenih mjera u povijesti medicine koja je samostalno produljila ljudski vijek za najmanje 20 godina Cijepljenjem protiv COVID-19 u organizam unosimo tvar koja stimulira naš imunološki sustav da  samostalno stvara otpornost na koronavirus. 

Cijepljenje je dobrovoljno i besplatno. Međutim,  da bi cijepljenje bilo efikasno, ključno je da se cijepi velika većina građana.  Cijepljenjem štitite sebe i osobe s kojima živite ili s kojima dolazite u kontakt. Sva registrirana cjepiva u Hrvatskoj i Europskoj uniji djelotvorno štite od težih oblika bolesti, hospitalizacije i smrtnih ishoda. 

Javno zdravstvena kampanja će donijeti rezultate samo ako mislite na sebe i druge.

Djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije u mobilnom timu svakodnevno provode cijepljenje u Karlovačkoj županiji na punktovima za cijepljenje.

Pokažite razumijevanje za naše radnike koji rade u teškim uvjetima kako bi se stalo na kraj ovoj pandemiji.