Dodijeljene zahvalnice udruge hrvatskih pacijenata