Dana 16.veljače 2024. održana sam edukacija u Dječjem vrtiću Duga Resa. Edukacija se sastojala iz osnovnih postupaka održavanja života djece i postupci kod opstrukcije dišnih putova kod djece i odraslih. Edukaciji su prisustvovale odgajateljice Dječjeg vrtića Duga Resa a edukaciju je proveo tehničar Matija Pereško.