Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije ovog je vikenda organizirao Edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe. Bilo je 27 polaznika tečaja, od toga 17 liječnika i 10 medicinskih sestara i tehničara. 

Edukaciju su provodili nacionalni instruktori za radnike izvanbolničkog HMS-a sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini koje je propisao Hrvatski zavod za hitnu medicinu.