U edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije ovog vikenda održan je tečaj pod nazivom “Edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe”. 

Ukupno 29 polaznika kroz tri dana učilo je zbrinjavanje ozlijeđene osobe na terenu te osnovne i napredne mjere održavanja života odraslih osoba i djece.

Edukaciju su provodili nacionalni instruktori za radnike izvanbolničkog HMS-a sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini koje je propisao Hrvatski zavod za hitnu medicinu.