Financijski plan za 2019. g. i projekcija za 2020. i 2021.g.