Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu.