FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU