Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za 2023.g. i projekcije za 2024. i 2025.g.