Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za razdoblje 01. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.