edukacija2U edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, u trajanju od dva dana (09 – 10. 04.2015.) provedena je interna edukacija osnovnih i naprednih postupaka održavanja života za medicinske tehničare, radnike Zavoda. Uvježbavani su osnovni postupci održavanja života odraslih osoba, zbrinjavanje dišnog puta, osnovno i napredno, intraosalni pristup (bone injection gun), karakteristike defibrilatora (Lifepak 15 i Zoll E serija), sigurna defibrilacija, ABCDE pristup i pregled bolesne osobe. Prilikom zbrinjavanja ozlijeđenih osoba, uvježbavani su postupci i vještine imobilizacije kralježnice i ekstremiteta, pregled ozlijeđene osobe, transportni položaji, a završilo se scenarijima.

edukacija3