Izvršenje financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za razdoblje siječanj - lipanj 2023._