Izvrsenje-financijskog-plana-Zavoda-za-hitnu-medicinu-Karlovacke-zupanije-za-razdoblje-sijecanj-prosinac-2023._