PLAN_NABAVE_ZA_2013._ZAVODA_ZA_HITNU_MEDICINU_KARLOVAČKE_ŽUPANIJE_-_1._izmjena