PLAN NABAVE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU