U trajanju od dva dana održana je kontinuirana edukacija za radnike Zavoda za hitnu medicnu Karlovačke županije, liječnike i medicinske tehničare i sestre. U radionicama su se uvježbavale vještine zbrinjavanja dišnog puta, upotreba defibrilatora, Lifepak 15 i Zoll E serija, transportni mehanički ventilator. Odrađivani su također i scenariji zbrinjavanja naprednih postupaka i ozlijeđenih osoba.