DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE

KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA

8

Na određeno; povećan opseg posla

Puno radno vrijeme

  • Noćni rad
  • Rad vikendom i praznikom
  • 2 smjene

Nema smještaja

30.4.2015.

8.5.2015.

Terenski rad

 

 

POSLOPRIMAC

opća medicina

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno napredno poznavanje informatike

  • excel
  • word
  • internet
  • powerpoint

Potreban položen stručni ispit; stručni ispit za doktora medicine

Kategorija B

1 godinu

Uz prijavu na natječaj treba priložiti životopis, dokaz o državljanstvu (kopija domovnice ili osobne iskaznice), dokaz o stručnoj spremi (kopije diplome odnosno svjedodžbe o završenom obrazovanju), dokaz o položenom stručnom ispitu (kopija potvrde ili uvjerenja o položenom stručnom/državnom ispitu), dokaz o radnom iskustvu (zapis o radnom stažu s HZMO-a ili bilo koji drugi dokument iz kojeg je vidljivo stečeno radno iskustvo – primjerak ugovora o radu, potvrda poslodavca), kopiju odobrenja za samostalan rad nadležne komore, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci, izvornik ili kopija), preslika osobne iskaznice.
Potreba za radnicima u ispostavama Karlovac, Ogulin i Duga Resa.

POSLODAVAC

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

pismena zamolba: DR. VLADKA MAČEKA 48, 47000 KARLOVAC