Natječaji

Obavijest o izboru i imenovanju ravnatelja

KLASA: 112-01/20-01/05 URBROJ: 2133/89-02-20-03 U Karlovcu, 29. listopada 2020.g. Na temelju članka 42. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), a nakon provedenog postupka javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Zavoda za hitnu...

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

KLASA: 112-01/20-01/07 URBROJ: 2133/89-04-20-01 U Karlovcu, 21.10.2020.g.   Na temelju članka 28. i 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, v.d....

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

KLASA: 112-01/20-01/06 URBROJ: 2133/89-04-20-01 U Karlovcu, 21.10.2020.g.   Na temelju članka 28. i  29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, v.d....

Obavijest o odabiru za prijem u radni odnos

KLASA: 112-01/20-01/04 URBROJ: 2133/89-01-20-06 Karlovac, 14. listopada 2020.g.   Na temelju članaka 28. i 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije (Broj: 05-19-142/2 od 13. lipnja 2019. godine), te provedenog javnog natječaja za prijem u radni...

Odluka o prijemu u radni odnos

KLASA: 112-01/20-01/03 URBROJ: 2133/89-01-20-06 Karlovac, 29.09.2020.g.   Na temelju članaka 28. i 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije (Broj: 05-19-142/2 od 13. lipnja 2019. godine), te provedenog javnog natječaja za prijem u radni odnos u...

Obavijest kandidatima i upute o testiranju

KLASA: 112-01/20-01/04 URBROJ: 2133/89-04-20-03 KARLOVAC, 25.09.2020.g.   POZIV NA TESTIRANJE vezano uz raspisani natječaj za prijam na radno mjesto: - medicinske sestre/tehničara vozača vozila u Timu 1 i Timu 2 HMP - 2 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno...

Natječaj za prijam u radni odnos

KLASA: 112-01/20-01/04 URBROJ: 2133/89-04-20-01 U Karlovcu, 09.09.2020.g.   Na temelju odluke Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije Klasa: 510-10-02/20-01/08, Urbroj: 2133/89-02-20-04 od 28.07.2020.g., suglasnosti Ministarstva zdravstva...

Poziv na testiranje

KLASA: 112-01/20-01/03 URBROJ: 2133/89-04-20-03 KARLOVAC, 08.09.2020.g.   POZIV NATESTIRANJE vezano uz raspisani natječaj za prijam na radno mjesto: - rukovoditelj službe zaštite na radu, zaštite od požara  i zaštite okoliša (m/ž) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno...

Upute i obavijest kandidatima

KLASA:112-01/20-01/03 URBROJ: 2133/89-04-20-04 Karlovac, 08. rujna 2020.g.   Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto: rukovoditelj službe zaštite na radu, zaštite od požara  i zaštite okoliša (m/ž) - 1...

Skip to content