Natječaji

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

  KLASA: 112-01/20-01/02 URBROJ: 2133/89-04-20-01 U Karlovcu, 22.05.2020.g. Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj...

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

KLASA: 112-01/20-01/01 URBROJ: 2133/89-04-20-01 U Karlovcu, 18.03.2020.g.   Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj...

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

KLASA: 112-01/20-01/02 URBROJ: 2133/89-04-20-01 U Karlovcu, 18.03.2020.g.   Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i...

Skip to content