Natječaji

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Klasa: 112-01/22-02/03 Urbroj: 2133/89-01-22-01 U Karlovcu, 27.05.2022.g. Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj raspisuje...

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Klasa: 112-01/22-01/02 Urbroj: 2133/89-01-22-03 U Karlovcu, 05.05.2022.g. Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj raspisuje...

Natječaj za prijem u radni odnos

Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu...

Skip to content