Natječaji

Obavijest kandidatima i upute o testiranju

KLASA: 112-01/20-01/04 URBROJ: 2133/89-04-20-03 KARLOVAC, 25.09.2020.g.   POZIV NA TESTIRANJE vezano uz raspisani natječaj za prijam na radno mjesto: - medicinske sestre/tehničara vozača vozila u Timu 1 i Timu 2 HMP - 2 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno...

Natječaj za prijam u radni odnos

KLASA: 112-01/20-01/04 URBROJ: 2133/89-04-20-01 U Karlovcu, 09.09.2020.g.   Na temelju odluke Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije Klasa: 510-10-02/20-01/08, Urbroj: 2133/89-02-20-04 od 28.07.2020.g., suglasnosti Ministarstva zdravstva...

Poziv na testiranje

KLASA: 112-01/20-01/03 URBROJ: 2133/89-04-20-03 KARLOVAC, 08.09.2020.g.   POZIV NATESTIRANJE vezano uz raspisani natječaj za prijam na radno mjesto: - rukovoditelj službe zaštite na radu, zaštite od požara  i zaštite okoliša (m/ž) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno...

Upute i obavijest kandidatima

KLASA:112-01/20-01/03 URBROJ: 2133/89-04-20-04 Karlovac, 08. rujna 2020.g.   Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto: rukovoditelj službe zaštite na radu, zaštite od požara  i zaštite okoliša (m/ž) - 1...

Javni natječaj za prijem u radni odnos

KLASA: 112-01/20-01/03 URBROJ: 2133/89-04-20-01 U Karlovcu, 26.08.2020.g.   Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj...

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

  KLASA: 112-01/20-01/02 URBROJ: 2133/89-04-20-01 U Karlovcu, 22.05.2020.g. Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj...

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

KLASA: 112-01/20-01/01 URBROJ: 2133/89-04-20-01 U Karlovcu, 18.03.2020.g.   Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj...

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

KLASA: 112-01/20-01/02 URBROJ: 2133/89-04-20-01 U Karlovcu, 18.03.2020.g.   Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i...

Skip to content