Natječaji

Odluka o poništenju javnog natječaja

KLASA:112-01/22-02/04 URBROJ: 2133/89-01-22-06 Karlovac, 17.11.2022.g. Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, ravnatelj, donosi ODLUKU Poništava se javni natječaj za prijem, odnosno upućivanje doktora medicine na specijalističko...

Skip to content