Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
je objavio “Obavijest o dodjeli ugovora – Rezultati postupka nabave”
za postupak: Tromjesečna evidencija ugovora: zajednička javna nabava lož ulja i goriva za potrebe zdravstvenih ustanova Karlovačke županije,
broj objave: 2021/S 0F3-0037814.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje