Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
je objavio “Obavijest o dodjeli ugovora – Rezultati postupka nabave”
za postupak: Tromjesečna evidencija ugovora: Izgradnja građevine javne i društvene namjene (zdravstvena ustanova) – Ispostava Vojnić Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije,
broj objave: 2022/S 0F3-0025251.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje