Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos objavljenog na mrežnim stranicama Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 23. studenog 2022.g.

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, raspisan je natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine – 5 izvršitelja (m/ž),  na neodređeno i puno radno vrijeme.

 

Natječaj je bio otvoren od 23. studenog do 01. prosinca 2022.g.

Nakon provedenog natječajnog postupka izvršen je odabir sljedećih kandidata:

Branimira Zujić, dr. med., Mara Bebek, dr. med., Tomislava Mrgan, dr. med., Ivana Laslavić, dr. med., i Ana Adžić- Kapitanović, dr. med.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije.