Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos objavljenog na mrežnim stranicama Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 29. ožujka 2023.g.

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, raspisan je natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine – 6 izvršitelja (m/ž),  na neodređeno i puno radno vrijeme.

 

    Natječaj je bio otvoren od 29. ožujka do 06. travnja 2023.g.

    Nakon provedenog natječajnog postupka izvršen je odabir sljedećih kandidata:

Luka Županović, dr. med., Mario Mejašić, dr. med., Ela Pajić, dr.med.,  Mia Alerić, dr.med., Dajana Smoljan, dr.med., i Mirna Begović, dr. med.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije.