Stručni suradnik za ekonomsko-financijske i računovodstvene poslove (m/ž) 1 izvršitelj

po objavljenom natječaju u Narodnim novinama broj 70/2018 od 01. kolovoza 2018.g., na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Karlovac dana 01. kolovoza 2018. godine i na službenoj web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije www.zzhm-kz.hr.

Za uspješno polaganje testa bilo je potrebno ostvariti najmanje ukupno 10 bodova, odnosno iz svakog područja (opći i posebni dio) točno odgovoriti na po 5 pitanja. Da bi se odgovor ocijenio točnim, mora biti potpun i cjelovit.

Popis kandidata koji su prošli pismeno testiranje za radno mjesto Stručni suradnik za ekonomsko-financijske i računovodstvene poslove (m/ž) 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme:

  1. Sandra Ulaković

Na intervju će biti pozvana jedna (1) kandidatkinja koja je prošla prag pisanog testiranja. 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

obavijest-stručni-suradnik