Obrazloženje izvršenje financijskog plana siječanj - prosinac 2023