Na zgradu Općine Saborsko instaliran je AVD uređaj kako bi 24 sata dnevno bio dostupan što većem broju stanovnika. Edukacijom djelatnika Općine i građana Saborskog za njegovu pravilnu uporabu, povećat će se standard zdravstvene zaštite na tom području. Statistički podaci kazuju da od iznenadnog zastoja srca u Hrvatskoj godišnje umre 9.000 ljudi, a brzina intervencije ključna je za preživljavanje osobe koja je doživjela iznenadni srčani zastoj. Prednost AVD uređaja omogućava građanima da u slučaju zastoja srca pomognu svojim bližnjima i prije dolaska hitne medicinske službe (HMS). Automatski vanjski defibrilator (AVD)  jednostavan je prijenosni uređaj koji spašava ljudske živote isporukom kontroliranog električnog šoka osobama sa srčanim zastojem. AVD daje upute na hrvatskom jeziku i uključen je u Mrežu AVD-a RH i tako povezan sa županijskom Medicinskom prijavno-dojavnom jedinicom (MPDJ), odnosno čim biva izvađen iz ormarića, alarmira se MPDJ koja odmah šalje tim HMS na teren.

Djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije edukativnim, promidžbenim i drugim aktivnostima sudjeluju u prosvjećivanju stanovništava radi podizanja razine osviještenosti o važnosti rane defibrilacije kod osoba koje dožive iznenadni srčani zastoj. Educiranje stanovništva jedna je od svakodnevnih zadaća u radu Hitne medicinske službe (HMS).