Djelatnici Zavoda za Hitnu medicinu Karlovačke županije, danas su upoznali učenike 7. i 8. razreda s osnovnim postupcima održavanja života. Učenici su vježbali primjenu kardiopulmonalne reanimacije, umjetnog disanja te opstrukciju dišnih putova. Koliko je važno učenje navedenih medicinskih kompetencija laika u svakodnevnom životu učenicima je aktivnim sudjelovanjem u praktičnoj vježbi  pokazala i sama ravnateljica.