PLAN NABAVE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU