Dokumentacija- rušenje građevinskog objekta u Ozlju